Autostop Skladové vozy - Autostop

Informace pro spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu

Společnost Autostop, spol. s r. o., se sídlem Rakovník II, Luženská 1992, PSČ 26901, IČO: 470 53 402, tímto informuje zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy včetně sporů souvisejících s právy z vadného plnění mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi naší společností a zákazníkem – spotřebitelem. Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u naší společnosti poprvé.

SwissTimepiece
 

Autostop, spol. s r. o.
Luženská 1992
269 01 Rakovník
info@autostop-rakovnik.cz

Prodej
prodej@autostop-rakovnik.cz
Tel.: 317 070 665

Servis
servis@autostop-rakovnik.cz
Tel.: 313 518 006

Sklad ND a příslušenství
sklad@autostop-rakovnik.cz
Tel.: 317 070 664

STK + emise
prodej@autostop-rakovnik.cz
Tel.: 313 518 082

Tvorba www stránek - Kvalitní stránky, které jsou vidět - SEO optimalizace